Vďaka dlhoročnej spolupráci s naším dôveryhodným partnerom, poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., sme pripravení zabezpečiť pre Vás cestovné poistenie na mieru! Prosím, kontaktuje nás na čísle 02/3905 8113 alebo 0903 771 287.

Pre hráčov golfu ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa komplexný program celoročného cestovného poistenia. 

Cestovné poistenie je určené pre širokú verejnosť a ponúka poistnú ochranu s osobitou kombináciou krytia golfových rizík aj pre územie SR s výnimkou liečebných nákladov a doplnkových asistenčných služieb.

 Poistenie liečebných nákladov, batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu zahŕňa:

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí s neobmedzeným krytím vrátane základných asistenčných služieb
  • Rozšírené poistenie batožiny vrátane cenností, elektronických a optických prístrojov, športových potrieb a golfového náradia
  • Úrazové poistenie pre prípad smrti v dôsledku úrazu a trvalých následkov v dôsledku úrazu
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému na zdraví a na veci

Doplnkové a asistenčné služby zahŕňajú:

  • Právnu pomoc, pomoc pri strate dokladov, technickú asistenciu, ako aj plnenie pri oneskorenom dodaní batožiny leteckým dopravcom

Golfové poistenie zahŕňa:

  • Poistenie Hole in One – poistenie nákladov na jednorázové pohostenie po dosiahnutí Hole in One
  • Poistenie poškodenia golfovej palice
  • Poistenie zapožičania golfového náradia
  • Poistenie poplatkov golfového turnaja

Celoročné cestovné poistenie je možné využiť aj pre turistické cesty, zimné športy a služobné cesty. Vybrať si môžete z dvoch geografických zón: Európa vrátane Turecka + SR alebo Svet + SR.