Našim zákazníkom poskytujeme komplexné vybavenie administratívy a žiadosti spojenej s vydaním víz.

Neváhajte a nechajte svoje starosti na nás!

Bližšie informácie ohľadom vízovej povinnosti jednotlivých krajín voči SR nájdete aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Novinka: Slovenskí občania – držitelia bežných cestovných pasov – už nebudú od 22. marca 2014 potrebovať pri cestách do Spojených arabských emirátov vízum!

Cestovanie s občianskym preukazom

Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska a Albánska. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.

Do všetkých krajín Európskej únie možno cestovať s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom, rovnako ako na Island, do Švajčiarska, Nórska a do Lichtenštainska.

Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.