Kontakt

Od 05.01.2015 nás nájdete nás na novej adrese:

FWT, s.r.o.  Cestovná kancelária

Dunajská 48
81108  Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3905 8113, +421 903 771287

Informácie: travel@finewines.sk
Rezervácie: bookings@finewines.sk

Sídlo a korešpondenčná adresa:

FWT, s.r.o.  Cestovná kancelária
Dunajská 48
81108  Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 831 812
DIČ: 202 16 33 262
IČDPH: SK202 16 33 262

Číslo účtu vedeného v Tatra Banka, a.s.: 2926840854/1100

Spoločnosť zapísaná do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26096/Bratislava.