Re-open EU – Európska komisia pripravila interaktívny nástroj

Európska komisia pripravila interaktívny nástroj pre aktuálne informácie o podmienkach vstupu do krajín EU. Európska únia a všetky jej členské štáty plánujú bezpečné znovuotvorenie Európy. Hoci ochrana verejného zdravia zostáva našou prioritou, chceme, aby si každý mohol užiť svoju dovolenku, stretnúť sa s príbuznými a priateľmi a mohol cestovať bez...

Viac